Välkommen till Martsoo Arkitektur och Konstruktion

till en värld av moderna och ljusa idéer

Vår samladekompetens gör att vi kan erbjuda goda estetiska, tekniska och ekonomiska lösningar. Vi har stor kunskap inom miljö och energieffektivisering. Målsättningen är att vara bästa byggmästare respektive rådgivare och att ta till oss kundens önskemål.

I Mods Arkitekt & Konstruktion AB erbjuder vi oss att utföra bredda uppdrag från skisser till bygghandlingar.

Vi utför båda stora och små arbeten åt såväl priatpersoner som företag.

 Projektering av handlingar och upphandling.

För småhusbyggaren är upphandlingen mycket viktig, eftersom man oftast har små marginaler i sin budget. man bör lägga stor omsorg på att handlingarna är tydliga och tillräcklig omfattnin. När det gäller entreprenadupphandlingen rekomenderar vi att du engagerar din byggledare.